sobota , Luty 17 2018
Strona główna / Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z portalu polmancs.co.uk

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowego serwisu polmancs.co.uk
2. Słownik pojęć, które będą używane w dalszej części regulaminu:

  • Użytkownik -osoba korzystająca z portalu polmancs.co.uk
  • Ogłoszeniodawca -osoba zamieszczająca ogłoszenie w portalu polmancs.co.uk
  • Administrator -osoba zarządzająca portalem polmancs.co.uk

Postanowienia ogólne

3. Serwis polmancs.co.uk jest platformą internetową dostarczającą informacji tematycznych oraz łączącą ogłoszeniodawcę z użytkownikiem.
4. Za treść ogłoszeń publikowanych w serwisie polmancs.co.uk odpowiada wyłącznie ogłoszeniodawca.
5. Serwis polmancs.co.uk nie bierze żadnej odpowiedzialności za informacje zamieszczane w serwisie przez ogłoszeniodawcę, w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ze stanem faktycznym.
6. Serwis polmancs.co.uk nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki realizacji usług oferowanych w ogłoszeniach zamieszczonych w serwisie.
7. Serwis polmancs.co.uk nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu.
8. Serwis polmancs.co.uk nie bierze udziału w sporach między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia użytkownicy rozwiązują między sobą. Serwis nie angażuje się w żadne czynności prawne związane z tego rodzaju sporami.
9. Dane ogłoszeniodawcy pojawiające się w ogłoszeniach mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do czynności mających na celu wykonanie usługi oferowanej w ogłoszeniu. Wykorzystywanie danych w inny sposób niż zezwala na to regulamin jest zabronione.
10. Serwis polmancs.co.uk nie gromadzi danych zamieszczanych przez ogłoszeniodawcę.
11. Kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów znajdujących się w serwisie polmancs.co.uk jest zabronione. Serwis polmancs.co.uk zezwala jedynie na wydruk materiałów służących wyłącznie do użytku własnego.
12. Użytkownicy oraz ogłoszeniodawcy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.
13. Serwis polmancs.co.uk zastrzega prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez powiadomienia.

Ogłoszenia, informacje o produktach i usługach

14. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie polmancs.co.uk jest bezpłatne.
15. Zabronione jest dodawanie ofert niezgodnych z prawem lub naruszających czyjeś dobra osobiste.
16. Ogłoszenie nie powinno zawierać treści reklamujących inny serwis internetowy.
17. Ogłoszeniodawcą może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca prawo do oferowanego produktu.
18. Ogłoszeniodawca oświadcza, że podane dane w ogłoszeniu są poprawne oraz zgodne ze stanem faktycznym.
19. Administrator ma prawo do usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.
20. Administrator ma prawo do edycji ogłoszenia, jeśli zawiera błędy.
21. Dodając ogłoszenie ogłoszeniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu polmancs.co.uk
22. Dodając ogłoszenie, ogłoszeniodawca wyraża zgodę, na przetwarzanie udostępnionych danych kontaktowych do celów marketingowych polmancs.co.uk.

Katalog firm

23. Zamieszczanie wizytówek firm w katalogu firm jest płatne zgodnie z cennikiem usług reklamowych.
24. Zabronione jest dodawanie wizytówek naruszających prawo lub czyjeś dobra osobiste.
25. Wpis może zawierać odnośnik prowadzący do strony danej firmy.
26. Ogłoszeniodawcą może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca prawo do reprezentowania danej firmy.
27. Ogłoszeniodawca oświadcza, że podane dane we wpisie są poprawne oraz zgodne ze stanem faktycznym.
28. Administrator ma prawo do usunięcia wpisu bez podania przyczyny.
29. Administrator ma prawo do edycji wpisu, jeśli zawiera błędy.
30. Dodając wpis do katalogu firm, ogłoszeniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu polmancs.co.uk
31. Dodając wpis do katalogu firm, ogłoszeniodawca wyraża zgodę, na przetwarzanie udostępnionych danych kontaktowych do celów marketingowych polmancs.co.uk.

Społeczność – rejestracja, komentarze

32. Aby móc wziąć udział w dyskusji, bądź wyrazić swoją opinię pod danym artykułem, niezbędne jest dokonanie darmowej rejestracji w serwisie polmancs.co.uk.
33. Rejestracji można dokonać wypełniając odpowiedni formularz, bądź poprzez rejestrację przy pomocy facebooka, klikając na odpowiednią ikonę. Użytkownik zgadza się na dobrowolne udostępnienie wymaganych przy rejestracji danych.
34. Redakcja serwisu polmancs.co.uk umożliwia swoim użytkownikom umieszczanie opinii (komentarzy) dotyczących informacji i artykułów.
35. Użytkownicy serwisu polmancs.co.uk umieszczają komentarze na własną odpowiedzialność. Redakcja serwisu polmancs.co.uk nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zamieszczane przez użytkowników serwisu treści.
36. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników serwisu polmancs.co.uk treści:

  • nie mających bezpośredniego lub merytorycznego związku z tematem, którego dotyczy komentarz,
  • obraźliwej w stosunku do uczestników dyskusji lub osób trzecich,
  • stanowiącej przekaz reklamowy,
  • zachęcających do czynności zakazanych lub nielegalnych
  • zawierających wulgaryzmy, pisownię wielkimi literami, czy pozbawiony sensu ciąg znaków.

37. Redakcja serwisu polmancs.co.uk zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, o których mowa w pkt. 36 niniejszego regulaminu, a także treści zawierające uwagi skierowane do Redakcji serwisu. Wszelkie tego typu uwagi należy kierować na adres: [email protected]
38. Redakcja serwisu polmancs.co.uk zastrzega sobie możliwość redagowania fragmentów opinii w sposób nie zmieniający ich przekazu oraz – w szczególnych przypadkach – usuwania fragmentów opinii.
39. Dodając komentarz użytkownik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu polmancs.co.uk.
40. Rejestrując się w serwisie polmancs.co.uk, wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści marketingowych.

Dodaj komentarz

Facebook